[HD] Làm sao để nâng cấp Plugin Visual Compose – How to Update Visual Composer

Nếu như bạn là người không chuyên về kỹ thuật khi xử lý các vấn đề về WordPress như nội dung, bố cục thì ở đây mình có một giải pháp dành cho tất cả các bạn đó chính là Plugin Visual Composer, đây là một trong những Plugin nhiều người mua nhất trên hệ thống Envato – một hệ thống cung cấp các sản phẩm siêu chất lượng cho người dùng.

 

Visual Composer is the mandatory plugin for Jupiter and The Ken to have correct and full functionality. When the time comes that you want to update our themes to the latest versions you may need to update Visual Composer plugin. To update the plugin you will need to follow the steps below:

Update Visual Composer

1

Access the Plugins Menu

Go to WordPress Admin Menu > Plugins > Visual Composer (Artbees Modified)

2

Deactivate Visual Composer

Deactivate the Visual Composer (Artbees Modified) plugin.

Update Visual Composer Deactivate

3

Access Appearance

Go to WordPress Admin Menu > Appearance > Install Plugins and you will see the new version of the Visual Composer listed there.

Update Visual Composer Install

4

Install Visual Composer

Click on the Install link to download and install the latest version of Visual Composer.

Update Visual Composer Install

5

Activate Visual Composer

Go to WordPress Admin Menu > Plugins > Visual Composer (Artbees Modified) and activate the new installed plugin there.

Update Visual Composer Activate

6

Clear Cache

The final step is to clear the browser, WordPress, Theme and Server cache. For more detailed information click here.

 

Nguồn: artbees.net

Bạn cũng có thể thích

Thảo luận:

%d bloggers like this: