[Fshare] WanDrv (Easy Driver Packs) v6.6.2016.0630 (Lang EN-VI)

WanDriver (Easy DriverPacks) là phần mềm giúp bạn tìm và cài đặt driver cho phần cứng máy tính một cách nhanh chóng nhất. Điểm mạnh của phần mềm là toàn bộ quá trình đều tự động 100% cùng cơ sở dữ liệu driver rất lớn trong khi dung lượng phần mềm lại nhỏ gọn, mà không cần kết nối internet.


Tiếng Trung

Tiếng Anh


Tiếng Việt

 

Phiên bản Driver: 6.6.2016.0618
Hệ thống hỗ trợ: Windows XP (x86), Windows 7 (x86 / x64), Windows 10 (x86 / x64)
Ngôn ngữ mặc định: Tiếng Trung
Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt: http://www.fshare.vn/file/XG8HHOP9T4SF

(Cách sử dụng công cụ này các bạn copy file WanDrv6.6 (Adamvn.tistory.com).exe hoặc WanDrv6.6.x.Hotfix.Tools (nothing1010.blogspot.com).exe vào thư mục đã giải nén của WanDrv sau đó chạy 1 trong 2 file trên sẽ tự động thay đổi ngôn ngữ hiển thị)

Folder: https://www.fshare.vn/folder/KQQ9QMN7OMTX

WanDrv6_Win7.x64_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: 85ABEB1D23479CC7C444CBDB2E176679
SHA1: ADD36F0289DE2C2AE5684302BDFB9FA9E111D532
CRC32: FD4A8E47
Download: http://www.fshare.vn/file/IPP7L4GQZJE4

WanDrv6_Win7.x86_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: CE277770667A7CA8B4DAD1D78B0375B0
SHA1: 58062CF34C3C92143D9B30323F08DFB5043DD58B
CRC32: 190886F0
Download: http://www.fshare.vn/file/3SHQZG2LIK28

WanDrv6_Win10.x64_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: EA5E0B04057D8BF52D539873296D23C0
SHA1: E88E7F5CD2559AD42AC2209D86A85068A18F14A8
CRC32: 4ACF4254
Download: http://www.fshare.vn/file/7VJT8F4ZG1I7

WanDrv6_Win10.x86_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: BFF3784CF9843C86999F08155D9CFA81
SHA1: 5C2E268498D4078AC26F840A1CE36856C22301EB
CRC32: FAB88C7E
Download: http://www.fshare.vn/file/U1B8XQLHD32S

WanDrv6_WinXP.x86_6.6.2016.0618_Dev2.zip
MD5: B95457B02651D161B644D8E9DFB7FDF5
SHA1: 9D90B8D415AD35DB40479203291F705EC7109377
CRC32: E0E521A4
Download: https://www.fshare.vn/file/TD2X7Z2YH7CR

Trang chủ: ITianKong

Nguồn: thuviensoft

Bạn cũng có thể thích

Thảo luận:

%d bloggers like this: